May 2016 issue

May 2016 issue

May 2016 Cover

 • संपादकीय
 • विचारधन, बोधकथा
 • आयुर्वेद तरंग पुरवणी
 • सतत हिरवागार राहणारे औषधी झाड पुन्नाग – श्री सुभाष पतके
 • कै. बिंदुमाधव पंडित यांची अनुभव चिकित्सा
  बहुकल्पं, बहुगुणं | (सोनसखी)
  मुखपृष्ठ कथा व संकल्पना – वैद्य वर्षा साधले, नाशिक
 • संहिता – थोडक्यात जास्त आशय कोणाकडून? चरकोत्तर सुश्रुतवाचन – डॉ.भा.वि.साठ्ये
 • कै. वैद्य मो. य. लेले स्मृती लेख – आयुर्वेदीय रसशास्त्रातील शोधन प्रक्रिया – वैद्य प. य. वैद्य खडीवाले
 • संशोधन – A Clinical Study in the Management of Female Infertility – Dr.C.S.Hiremath
 • डॉ. सौ. सुनंदा व सुभाष रानडे फाऊंडेशनतर्फे पुरस्कारप्राप्त लेख – आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः | – वैद्य अनंत धर्माधिकारी
 • संहिता – ‘प्रश्नोपनिषदा’तील वात दोष वर्णन – वैद्य विरेंद्र घोडके, वैद्य धैर्यशील यादव
 • शारीरक्रिया – अन्नवह स्रोतसाची दृष्टी लक्षणे व्याधी आणि आवृत्त वात – वैद्य निकिता निगळ
 • चिकित्सा – दारूणक – वैद्य सौ. प्रियंका मुळे
 • चिकित्सा कुष्ठ एवं तस्य चिकित्सा सिद्धान्त – वैद्य परवेज अतनूरकर
 • शारीर रचना – Twacha Sharira – Ayurvedic View – Vd. Harshada Phate
 • चिकित्सा – Prollapsed Inter Vertebral Disc & Ayurvedic Chikitsa – Vd. Priyanka Patil
 • ग्रंथ – जीवक कुमारभृत्य – लेखांक २ – सु. ह. जोशी
 • शल्यतंत्र – अस्थिविकृतींचे वाढते प्रमाण – चिंताजनक बाब – वैद्य विराज शुक्ल, वैद्या सोनाली शुक्ल
 • व्यक्‍ती विशेष – वैद्य सौ. अलकनंदा सुहास खर्डीकर – वैद्य प्र. ता. जोशी
 • पुस्तक परीक्षण – प्रत्येकासाठी आरोग्यरक्षण आणि अलौकिक स्वास्थ्यसंपादन (Health Care for everybody and supernatural health acquisition) – परीक्षणकर्ता – वैद्य कमलेश महाजन
 • आयुर्वेद वार्ता